ONSDAG 15 JUNI 2016

Tjuven ska sitta inne!

Så här under sommarmånaderna kommer hus att stå tomma under semestrar. Inbrott räknas inte till de allvarligaste brotten, men innebär en kränkning av den personliga integriteten och skapar otrygghet.

På senare tid har Polisen sett en tydlig trend mot att inbrott allt oftare utförs av organiserade ligor. Förra sommaren presenterade Polisen en kartläggning av kriminella nätverk som begick brott i Sverige. Enligt kartläggningen ingår runt 1 500 personer i de internationella stöldligorna, som är specialiserade på olika områden. Vissa ligor gör bostadsinbrott, medan andra stjäl bilar eller bildelar. De förflyttar sig effektivt mellan olika geografiska områden, begår flera brott och lämnar snabbt landet. Stöldligornas tillvägagångssätt, som karakteriseras av att de snabbt rör sig in och ut ur landet, är en stor utmaning för polisen och rättsväsendet.

Upprepade stölder drabbar både privatpersoner och företagare. I dag är det en alldeles för låg andel av den här typen av brott som utreds och går till åtal. I en rapport från LRF framkommer det att 7 av 10 på landsbygden känner en eller flera i närheten som de senaste två åren varit utsatta för brott. Det är inte acceptabelt. Polisen behöver stärka sin förmåga att kartlägga och utreda stöldligornas framfart.

Vi vill skapa förutsättningar för en mer effektiv Polis som utreder och klarar upp fler brott. Därför vill vi utbilda och anställa minst 2 000 nya poliser. Vi vill att domstolar ska ha strängare syn på återfall i likartad brottslighet när straffet ska bestämmas. Riksdagen uppmanade förra året på Alliansens initiativ regeringen att återkomma med förslag som innebär att regelverket vid flerfaldig brottslighet ska skärpas.

Bostadsinbrott leder i dag till allt för låga straff jämfört med annan brottslighet. Straffen motsvarar inte i tillräcklig grad den kränkning som intrång i bostäder innebär. Vi vill att straffet för att bryta sig in i någons hem ska bli mer kännbart. Vi vill införa ett nytt brott - inbrottsstöld - med en straffskala med minimistraffet fängelse i ett år. Även detta kräver riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen.

Polisen är idag hårt ansträngd. Samtidigt får inte polisen ge vika när det gäller mängdbrottsligheten. Det är regeringens ansvar att se till att polisens brottsutredande förmåga stärks och upprätthålls på en hög nivå. Inte minst är detta viktigt när det gäller den typ av förhållandevis vanliga brott som människor upplever i sin vardag. Det är hög tid att regeringen börjar agera för att stärka polisens förmåga att klara upp fler brott än idag. Sverige och Skaraborg ska fungera.

Jessica Polfjärd (M)
riksdagsledamot, gruppledare

Beatrice Ask (M)
Ordförande riksdagens justitieutskott

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Socialpolitisk talesperson