ONSDAG 1 JUNI 2016

(M) satsar på elever och lärare

Sverige och Skaraborg är på väg åt fel håll. Om några år riskerar närmare en miljon människor befinna sig i utanförskap, enligt regeringens egna beräkningar. Trots detta blundar vänsterregeringen för utmaningar. Men vi moderater tar dem på stort allvar. Därför föreslår vi i vår ekonomiska vårmotion satsningar på 20 miljarder på reformer för fler jobb och bättre integration, mer kunskap i skolan samt ökad trygghet.

Viktigt för att Skaraborg och Sverige ska hålla ihop, är en fungerande skola. Moderaternas investeringar ger närmare 135 miljoner totalt tillskott i Skaraborgs kommuner, i Lidköping 21 miljoner, i Vara 8 miljoner, Grästorp 3 miljoner och Götene 7 miljoner. Skolan ska lägga grunden för att alla barn får de kunskaper som krävs för att gå vidare ut i vuxenlivet. Oavsett varifrån du kommer eller var du bor. Vägen in till det svenska samhället börjar i skolan. Men skolan står inför tuffa utmaningar. Kunskaperna i den svenska skolan har fallit under lång tid. Det är en utveckling som måste vändas. I dag finns områden där skolan inte ger alla en chans. För en nolltolerans mot dåliga skolor behöver Skolinspektionen tydligare kunna ingripa när skolan inte ger tillräckliga kunskaper. Vi ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kunskap.

Därför är det en tydlig prioritering för Moderaterna att vi inte tänker spara på skolan.

- Det behövs fler skickliga lärare och lärarna ska ha mer tid med eleverna. Tiden ska läggas på undervisning. Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Det måste ändras. Svenska elever måste ha minst lika mycket tid i klassrummet som i andra jämförbara länder.

- Moderaterna föreslår därför att undervisningstiden ska utökas med en timme mer per dag med start i lågstadiet.

- Vår satsning på mer matematik i högstadiet ligger också kvar.

- För att kunna ge lärarna mer tid med eleverna behöver vi också säkerställa att lärarna har tid att ägna sig åt sin huvuduppgift - för att frigöra mer tid till undervisning satsar Moderaterna för att fler skolor ska kunna anställa lärarassistenter.

Sammantaget satsar Moderaterna nära 8 miljarder i nya resurser på att öka undervisningstiden i skolan och förbättra både lärarutbildning, löner och lärarnas möjligheter att utöva sitt yrke. Det är en av de största samlade utbildningssatsningar på länge i Sverige som kommer att stärka elevernas kunskaper och ytterst Sveriges ställning som kunskapsnation.

Moderaternas investeringar ger närmare 135 miljoner totalt tillskott i Skaraborgs kommuner, i Lidköping 21 miljoner, i Vara 8 miljoner, Grästorp 3 miljoner och Götene 7 miljoner.

Vi vill att alla i Sverige och Skaraborg, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man har, ska växa och komma till sin rätt. Samhället ska hålla ihop och det arbetet börjar i skolan.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Gabriela Bosnjakovic (M)
Kommunstyrelsen Vara

Kent Larsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande Grästorp

Bertil Jonsson (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande Lidköping

Rasmus Möller (M)
Gruppledare Lidköping

Marcus Källander (M)
Barn- och Utbildningsnämnden Götene