ONSDAG 27 APRIL 2016

Ett steg närmare nytt europeiskt vapendirektiv

Regeringen har sedan förhandlingarna om ett reviderat vapendirektiv inleddes framhållit att svenska jägare och sportskyttars intressen ska värnas. Nu ser vi resultatet av den linje som Sverige framgångsrikt har drivit i förhandlingarna.

På samtliga punkter där Sverige framförde kritik har förslaget nu reviderats och de problematiska förslag som från början fanns med har strukits. Det nuvarande förslaget till reviderat vapendirektiv innebär:

Fortfarande pågår diskussioner om gränsdragningen för vilka vapen som inte ska tillåtas för civilt bruk. Sveriges ståndpunkt är fortsatt att de allra farligaste vapentyperna som är konstruerade för strid snarare än för jakt bör ställas under strängare kontroll, men att det krävs en tydligare definition av vilka dessa är. Oavsett definition bör det inte gälla retroaktivt utan endast omfatta köp och försäljning

- Det återstår att hitta en fungerande definition av de allra farligaste vapentyperna som inte längre ska tillåtas. Men oavsett vilken det blir så är min uppfattning att det inte bör gälla retroaktivt utan endast omfatta förbud mot köp och försäljning, säger inrikesminister Anders Ygeman.

- Sverige har varit framgångsrika i förhandlingarna. Vi fick bort de förslag som skulle ha skadat svenska jakt- och sportskytteintressen. Samtidigt bidrog vi med att de svenska kraven på förvaring kan bli europeisk standard vilket innebär en mindre risk att vapen hamnar i orätta händer, säger inrikesminister Anders Ygeman.Pressmeddelande från: Regeringskansliet