TISDAG 26 APRIL 2016

Cecilia (M) hos Götene-elever

Högstadielever på Liljestensskolan, Götene, fick i veckan samtala med Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M), tidigare från Lundsbrunn, om politik och demokrati. Förutom att Widegren (M) berättade om sitt uppdrag som riksdagsledamot och hur arbetet i riksdagen ser ut, så ställde elever frågor och samtalade kring viktiga framtidsfrågor för dem. Diskussionen kom bl a att handla om vikten av att varje generation vinner sin demokrati, respekten för allas lika värde, och ungas utsatthet, inte minst på nätet.

- Ungas utsatthet och risken för att drabbas är oftare funderingar som unga har och för fram som viktig fråga för dem. Denna utsatthet, inte minst på nätet och i sociala medier, måste vi ta på största allvar. För en del är det t o m svårt att ta upp det, men i Götene fick vi en bra diskussion om vad man kan göra, för att färre skall drabbas, säger Widegren (M).

- Att samtala med högstadie- och gymnasieelever från Skaraborg är mycket viktigt. Unga är framtiden och deras funderingar och prioriteringen av viktiga framtidsfrågor är givande att ta del av. Många unga är nyfikna och vetgiriga, berättar Widegren (M).

- Det är både viktigt och givande att träffa Skaraborgs ungdomar, inte minst i Götene. Varje demokrati har att vinna sin generation unga, därför är unga Skaraborgares röster viktiga, att de kommer till tals, blir lyssnade på och att de känner att de kan tycka till. Vi är till för dem, fortsätter Widegren (M).Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen