MÅNDAG 25 APRIL 2016

Omfattande banarbete på Kinnekullebanan påbörjades idag

Idag inledde Infranord ett omfattande underhållsarbete på Kinnekullebanan, 35 man i 6 arbetslag skall under två veckor bl.a. byta ut räls och en del slipers.

Från Forshem till Råbäck skall 15 000 meter räls bytas ut, den nya rälsen är lite kraftigare än den gamla 50 kg/meter mot tidigare 43 kg/meter.Enligt en anställd på Infranord som idag var på plats vid banarbetena vid Hällekis f.d. järnvägsstation skall detta arbete pågå under hela vecka 17 och 18, men på Västtrafiks hemsida står det "beräknas pågå från 25 april klockan 00:00 till 1 maj klockan 24:00". (Uppdatering: Västtrafik har nu ändrat informationen på sin webbsida till "beräknas pågå från 25 april klockan 00:00 till 8 maj klockan 24:00.")

Utöver detta banarbete pågår även ett omfattande vägarbete i Hällekis utmed Sjöråsvägen, idag höll man bl.a. på nere vid infartsbron och vid avsmalningen vid stationen. Skall försöka få tag ytterligare information hur man tänkt sig att Sjöråsvägen skall se ut när den är klar.