TORSDAG 21 APRIL 2016

Underhållsarbeten påverkar tågtrafiken

Med start den 25 april ställs tågtrafiken in på sträckan Mariestad - Lidköping på grund av ett underhållsarbete. Stoppet gäller i båda riktningarna och buss och taxi kommer att ersätta på sträckan. Arbetet beräknas vara klart 1 maj.

För mer information, se Västtrafiks webbplats.


Pressmeddelande från: Västtrafik