TORSDAG 14 APRIL 2016

Fågel, fisk och lite mittemellan under Tillsynsveckan

Dags igen för Länsstyrelsens satsning på tillsyn under en vårvecka. Den 18-22 april kommer zoobutiker, strandskyddsdispenser, överförmyndare samt fisket i Vänern att kontrolleras lite extra.

Tillsynsveckan syftar till att öka kunskapen om Länsstyrelsens viktiga roll som tillsyns- och kontrollmyndighet. Under de fyra senaste åren har Länsstyrelsen organiserat tillsynsveckor, vanligtvis en på våren och en på hösten, som ett komplement till den löpande tillsynen.

Under vårens Tillsynsvecka fokuseras på följande tillsynsområdenPressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län