TISDAG 12 APRIL 2016

Centerpartiet föreslår 2,4 miljarder mer till polisen

I Centerpartiets vårbudget föreslås att ytterligare förstärka de satsningar på polisen som Centerpartiet tidigare har föreslagit.

– Vi behöver öka tryggheten i hela landet och stärka rättsstaten samt polisen. Därför avsätter Centerpartiet nu 2,4 miljarder till polisen i vår kommande vårbudget, säger Annie Lööf.

Enligt en ny Sifo-undersökning uppger varannan svensk att man känner oro för ett terrorattentat i Sverige samt har lågt förtroende för myndigheternas förmåga att bekämpa terrorismen. Samtidigt har trycket på poliserna ökat ännu mer i en tid med ökat terrorhot i vår omvärld, ID-kontroller och extrabevakning av Öresundsregionen.

– Vi behöver fler poliser ute i landet. De pengar vi nu lägger fram ger 2000 nya poliser och ger ett lönepåslag till de lokala områdespoliserna bland annat. Samtidigt ger det mer resurser till polisens utredningsarbete, säger Annie Lööf.

Vidare vill Centerpartiet inrätta en nationell polisreserv, så kallade beredskapspoliser, som ska kunna bistå polisen vid exempelvis terrordåd, vid en ökad risk för terrordåd eller vid naturkatastrofer.

– I en tid där trycket ökar på polisen och vi upplever en alltmer orolig omvärld är jag glad att kunna föreslå ökade satsningar på polisen samt ett återinförande av beredskapspoliser. Det är även ett viktigt steg för att människor i hela landet ska känna trygghet, säger Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson.

Sammantaget föreslår vi:Pressmeddelande från: Centerpartiet