TISDAG 12 APRIL 2016


Alliansen Skaraborg, Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot, Ulrika Carlsson (C) riksdagsledamot, Annika Eclund (KD) riksdagsledamot, Kamran Redjamand vd Lundsbrunns asylboende, Isabella Carlén (KD), Marcus Källander (M), Monica Holm (L) och Pär Johnson (L) - Foto: privat

Alliansen Skaraborg i samtal på asylboendet i Lundsbrunn

Bilder: I veckan besökte Allianspartierna Skaraborg, med alliansens riksdagsledamöter Cecilia Widegren (M), Ulrika Carlsson (C) och Annika Eclund (KD), distriktsordförande Pär Johnson (L) och lokala alliansföreträdare från Götene, Marcus Källander (M), Susanne Andersson (C), Isabella Carlén (KD), och Monica Holm (L), Lundsbrunns asylboende för att ta del av de enorma insatser som görs. Sverige och Skaraborg är fortfarande i ett allvarligt läge. Inte sedan efterkrigstiden har så många människor varit på flykt, folkvandring till Europa och Sverige. I Skaraborg kom det under senhösten närmare 6 000 nya asylsökande, många av dem till Lundsbrunn i Götene kommun.

Allianspartierna träffade bl a VD Kamran Redjamand. I dagsläget är ca 860 asylsökande på kurorten, inklusive barn. Knappt hälften är från Syrien. I dag är Lundsbrunn ett av Sveriges största asylboenden som både erbjuder mat och logi. Sedan hösten när alla anlände till idag har utmaningarna skiftat och ser annorlunda ut. Nu har över 270 asylsökande gått första steget i svenska språket utbildning och runt 200 barn får i förberedelseklasser. Boendet erbjuder olika aktiviteter för att stimulera meningsfull vänta på asylbesked. Information till omkringliggande samhälle är viktigt och nästa informationsträff kommer inom kort. Man är mycket tacksam över de frivillig insatser som görs för asylsökande.

- Sverige behöver en tillfällig flyktingpaus. Detta för att nu på bästa sätt ha förmåga att kunna hjälpa men också att ta tillvara på kunskaper och krafter som nu är här, på bästa möjliga sätt. Vi måste förenkla och göra det snabbare att komma i praktik och arbete, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot.

- Det är så viktigt, precis som Kamran berättade, att de asylsökande känner delaktighet och är medarrangörer i olika aktiviteter. Efter att ha varit på flykt i flera månader och hamna i väntan och sysslolöshet är förödande. Viktig verksamhet som studieförbunden har på Lundsbrunn, men vi fick också med oss förslag på göra det lättare för samverkan, säger Ulrika Carlsson (C) riksdagsledamot.

- Jag har fått bekräftat mina tankar om att det är bättre för alla ju tidigare och rakare vi kan informera om vilka regler och normer som gäller i vårt samhälle, hur skall man annars med god vilja kunna integreras, säger distriktsordförande Pär Johnson (L).

- Under besöket i Lundsbrunn bekräftades att språket är nyckeln till en lyckad integration. Behärskar man språket leder det till arbete vilket i sin tur leder till möjligheten att skaffa egen bostad, säger riksdagsledamoten Annika Eclund (KD).


Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen