TISDAG 29 MARS 2016

FMV har tecknat avtal om renovering av Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122

Regeringen beslutade den 11 februari i år att bemyndiga Försvarsmakten att beställa renovering av stridsvagn 122 och stridsfordon 90 av FMV. I enlighet med den försvarspolitiska inriktningspropositionens kommer i och med regeringens beslut merparten av Försvarsmaktens stridsvagnar och stridsfordon 90 att genomgå omfattande renoveringar och uppgraderingar.

FMV har nu tecknat avtal med det sverigebaserade företaget H-B Utveckling (JV mellan BAE Systems Hägglunds och BAE Systems Bofors) om renovering av och renoveringssatser till 262 stycken Stridsfordon 90 och med det tyska företaget Krauss-Maffei Wegmann om renovering av och renoveringssatser till 88 stycken Stridsvagn 122 och åtta stridsvagnsbärgare. Stridsvagn 122 och stridsfordon 90 utgör stommen i arméns bekämpningsförmåga. De är de bäst skyddade fordonen i armén, något som i kombination med god rörlighet och eldkraft ger system som täcker ett brett omfång av konfliktnivåer och hotscenarier.

Hälften av alla fordonen kommer att renoveras av de båda industriföretagen och den andra hälften kommer att tas in för renovering vid FMV:s egna verkstäder.

Merparten av renoveringarna kommer att genomföras i Sverige och bidrar därmed även till att upprätthålla viktig förssvarindustriell kompetens i landet.

- Sammantaget utgör dessa viktiga delmoment i genomförandet av den försvarspolitiska inriktningspropositionen och bidrar till ökad försvarsförmåga. Det är också betydelsefullt att renoveringen som utförs av FMV och av industrin i Karlskoga och Örnsköldsvik gör att vi behåller och utvecklar vår kompetens i Sverige, säger Peter Hultqvist.


Pressmeddelande från: Regeringskansliet