TISDAG 29 MARS 2016

Västtrafik testar tystare platser på Västtågen

Västtrafik kommer under knappt tre månader testa tystare platser ombord på nio tåg som går mellan Göteborg och Vänersborg och Uddevalla/Strömstad. Projektet ska ge svar på om tystare och lugnare miljöer ska införas på Västtågen.

Tystare platser ombord på Västtågen är något som en del av Västtrafiks kunder efterfrågar. Därför kommer ett test att genomföras för att undersöka om det ska införas på tågen. Projektet startar 29 mars och pågår fram till 19 juni 2016.

– Vi vill undersöka hur våra kunder upplever lugnare miljöer ombord på tågen. Om vi bestämmer oss för att gå vidare med detta är det viktigt att det motsvarar kundernas behov och förväntningar, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för Västtrafiks tågtrafik.

Totalt handlar det om nio Reginatåg som går i trafik mellan Göteborg och Vänersborg och mellan Göteborg och Uddevalla/Strömstad. Behovet av tystare platser är framförallt efterfrågat på längre resor och därför genomförs testet på dessa sträckor.

Det kommer att finnas ett 20-tal avskilda platser ombord på varje tåg för de kunder som vill resa i en lugnare miljö. På dessa platser gäller låg samtalston och att ljudet ska vara avslaget på mobiler, datorer och läsplattor. Platserna kommer att finnas i ena ändan av tåget och vara tydligt avskilda.


Pressmeddelande från: Västtrafik