MÅNDAG 28 MARS 2016

Heltäckande bud från Industrins arbetsgivarparter

Arbetsgivarna inom industrin har idag överlämnat ett heltäckande bud till de fackliga motparterna. Budet som löper över två år innehåller en nivåhöjning med 1,75 procent i årstakt varav 0,1 procent utgör premiehöjning till deltidspension.

Löneavtalens nivåökning blir därmed 3,3 procent under avtalsperioden.


Pressmeddelande från: Industriarbetsgivarna