TISDAG 22 MARS 2016

Skolelever utmanar för en hållbar framtid!

Det är stor uppslutning kring årets Biosfärutmaning. Drygt 40 skolklasser deltar i utmaningen som i år har temat rörelse och demokrati. Utmaningen riktar sig först och främst till skolor i vårt Biosfärområde, men nytt för i år är också att skolor från andra biosfärområden kan delta. I dagsläget är det biosfärområden från både Indien, Slovenien och Estland som är med och utmanar.

Klassernas uppgift är att arbeta fram en ny utelek för skolgården eller skolskogen baserad på olika kriterier. Demokrati och rörelse är ett måste som ingrediens i genomförandet av leken. Just nu pågår arbetet för fullt eftersom bidragen ska lämnas in i slutet av april.

Biosfärutmaningen genomfördes första gången under vårterminen 2015 och är en gemensam utmaning för grundskolor inom Mariestad, Götene och Lidköpings kommun. Nytt för i år är att utmaningen görs tillgänglig för alla skolor i Biosfärområden i hela världen!

Bakom arrangemanget står Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Vänermuseet i Lidköping. Syftet med Biosfärutmaningen är att fånga upp och stärka det viktiga arbete som redan görs inom skolorna kring hållbar samhällsutveckling. Vi vill också inspirera ännu fler – såväl barn som vuxna – genom att lyfta fram effekten av att många gör något tillsammans.


Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle