MÅNDAG 21 MARS 2016

Scouterna går mot strömmen – tusentals nya medlemmar 2015

Scouterna, en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer, bryter föreningslivets trend och blir fler. Under 2015 steg medlemsantalet med nästan 2300 scouter, med andra ord mer än sju nya patruller i veckan, och Scouterna är därmed över 65 700 medlemmar. Värderingar som schysst kompis, allas lika värde och alla barn och ungas rätt till en trygg och spännande fritid förklarar ökningen.

Scouterna ger barn, unga och vuxna från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer.

– Vi ser en ökning över hela landet då fler barn och unga vill vara med och vi ser också en rejäl ökning kring vuxnas engagemang att vara ledare. Medlemsökningen gör mig extra stolt eftersom det är många föreningar som tappar medlemmar i dag, säger Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare.

Scouterna fortsätter sin resa i att vara en relevant barn- och ungdomsrörelse och utvecklar ständigt verksamheten i takt med att samhället förändras. Med 100 års erfarenhet av ett aktivt uteliv, med metoden att lära genom att göra, skapas allt från gruppdynamik och ledarskap till personlig utveckling och stärkt självkänsla.

– Vi vill bli ännu fler och vara en naturlig del i samhällsutvecklingen. Dessa fantastiska siffror visar att vårt arbete med både innehållet i verksamhet och kommunikationen kring densamma engagerar fler att få uppleva scouting med äventyr och kompisar. Det gör det lätt att välja oss, säger Caroline Thunved, Scouternas kommunikationschef.


Pressmeddelande från: Scouterna