MÅNDAG 21 MARS 2016


Öglunda. På auktionen finns härliga bilder av stiftets kyrkor i slutet av 1800-talet av E Wennerblad

Många godbitar på bokauktionen

Lördagen den 2 april håller Föreningen för Västgötalitteratur årets första bokauktion i Församlingshemmet, Stora Levene. Som vanligt finns många godbitar.

Bland dem märks Manfred Flyckts/Ada Damms stora verk Sjuhäradsbygden bundet i ett vackert halvfranskt band liksom C. F. Bergmans Oeconomisk Beskrifning öfver Wadsbo Härad Uti Westergöthland… 1759, med två graverade planscher och en graverad karta över Wadsbo härad. En godbit från Göteborg är Cederbourgs En kort beskrifning öfwer den wid wästra hafwet belägna, wäl bekanta och mycket berömliga sjö-handel- och stapul-staden Götheborg från 1739. Ett vackert samtida halvfranskt band.

Ytterligare intressant Göteborgslitteratur är den sällsynta Göteborgs Mysterier I-II sammanbunden med Göteborgs Hemligheter. Vackra och kolorerade kartor finns i flera böcker. Vad sägs om Charta öfver Bjärcka Bys samt hemmanet Lilla Brestorp Skog uti Skaraborgs än Gudhems Härad och Bjärckas Sockn av J. A. Rådberg 1794. Bland häradsbeskrivningar kan nämnas Ljungströms Kinnefjerdings och Kållands Härader samt Staden Lidköping liksom Åhs och Vedens Härader samt Staden Borås.

/Hans Menzing