MÅNDAG 21 MARS 2016

Cementa fick ja till fortsatt kalkstensbrytning i Skövde

I dag har Cementa i Skövde fått ett positivt besked från Mark- och miljödomstolen gällande sin tillståndsansökan för utökad kalkstensbrytning efter 2017.

– Vi är givetvis lättade över beskedet. Det innebär att Cementa kommer att fortsätta att spela en nyckelroll i försörjningen av cement till Västsverige. Det är också ett kvitto på att Cementa i Skövde är en fabrik som vi ska fortsätta att satsa på framåt och där kan investera ytterligare i miljöförbättrande teknik, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef.

Domslutet innebär att Cementa får möjlighet att bryta kalksten i 15 år framåt.

Tillståndet gavs dock med ett förbehåll. Cementa får göra det förberedande arbetet för att flytta Hållsdammsbäcken till ny sträckning, men inte leda om vattnet förrän domen vunnit laga kraft.

– Den här avgränsningen kommer att skapa stora utmaningar för oss, och vi riskerar att hamna i tidsbrist eftersom dagens kalkstensreserv tar slut inom cirka 9 månader, säger Matilda Hoffstedt.

– Det är viktigt för oss att nu kunna påbörja arbetet med den utökade täkten som vi planerat för under flera år. Det är också glädjande för mig som fabrikschef att kunna ge det här beskedet till medarbetarna som levt med den här osäkerheten under lång tid.


Pressmeddelande från: Cementa