LÖRDAG 12 MARS 2016

Aktionsgrupp startad för att rädda Kinnekullebanan

Idag startade aktionsgruppen "Kinnekullebanan - rädda tåget" sin verksamhet med att publicera sin Facebooksida. Målsättningen är att med protestlistor påverka myndigheterna angående hotet om Kinnekullebanans nedläggning.

Kinnekullebanan har varit i blåsväder många gånger tidigare och nu hotas den igen tillsammans med flera andra småbanor. Kinnekullebanan är en nödvändig för att landsbygden ska utvecklas och fortleva och en livsnerv för kollektivtrafiken mellan Lidköping och Mariestad.Så här skriver man på sin Facebooksida:

En nedläggning skulle innebära att det vore omöjligt för vissa att bo kvar. Det skulle också med stor säkerhet leda till ett ökat bilkörande, vilket missgynnar vår miljö. Ungdomar får svårare att stanna kvar på landsbygden när de inte kan pendla under studier.

Kinnekulle är Götene kommuns största turistnäring och genom att kapa våra förbindelser mellan Hallsberg och Göteborg så kommer turistnäringen säkerligen att minska drastiskt.

Kinnekullebanan är en viktig funktion för att området ska kunna leva upp till förväntningarna för hållbar utveckling som vårt biosfärområde står för.

Vi motsätter oss ett beslut om nedläggning och kräver att andra lösningar aktualiseras.

Skriv på! Vi måste bli många - och det är bråttom!

Namnlistor kommer att distribueras ut till olika ställen, men man kan också skriva på här: http://www.skrivunder.com/kinnekullebanan