FREDAG 11 MARS 2016

Elpriset i februari det lägsta på 15 år

Medelspotpriset i elområde Stockholm i februari i år hamnade på drygt 18 öre per kWh. Det är hela tio öre lägre än i februari 2015 och det lägsta under samma period sedan år 2000, enligt elbolaget Bixias månadsrapport.

Det låga elpriset beror till stor del på det milda vädret, ett överskott i den hydrologiska balansen och de låga bränslepriserna. Medeltemperaturen i februari har legat cirka 2,7 grader över det normala i Norden. Dock var förra årets medeltemperatur i februari ännu högre, hela 3,8 grader högre än normalt.

– Det milda vädret har påverkat konsumtionen av el nedåt, vilket har gjort att priserna är lägre. Ytterligare en orsak till de låga priserna är de välfyllda vattenmagasinen i Norge och därmed god tillgång på vattenkraft, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

God tillgång på förnybar el

Vi har en stor fördel i Norden med naturtillgångar som kan tas tillvara i form av vattenkraft och vindkraft. Under februari stod vattenkraften för hela 56 procent av den totala elproduktionen och vindkraften stod för åtta procent.

– De välfyllda vattenmagasinen kommer fortsatt att hålla nere elpriserna i närtid. Men eftersom elpriserna är låga på långa avtal kan det vara läge att binda elpriset 3 – 5 år om man vill ha kontroll och veta mer exakt vad elen kostar varje månad, säger Matina Rosenberg.


Pressmeddelande från: Bixia