FREDAG 11 MARS 2016


Fornminnesföreningens ordförande Jan Blomqvist överlämnar föreningens egna skrivna bok om Götene på 50-talet till kvällens kåsör Gösta Karlsson Skara.

Föreningens upprop verkar lägga grunden till ett övertagande av Fornparken

Vid torsdagskvällens årsmöte med Götene Fornminnes- och Hembygdsförening kunde man räkna in dryga 40-talet medlemmar. Mötet avhölls i Sessionssalen Centrumhuset och till mötesordförande utsågs Bengt Rosén.

Från att vid förra årsmötet redovisat ca 45 medlemmar kunde man i år redovisa att man vid årsmötets start hade 101 medlemmar varav 99 betalt årsavgiften.

Några bidragande orsaker till ökningen kan vara de berättarkvällar samt stadsvandringar som skett under hösten och nu på senvintern. Uppropet som föreningen haft under förra året om att bevara Fornparken har med all säkerhet även ökat intresset för föreningens arbete.

Ett glädjande besked från föreningens ordförande, Jan Blomqvist, var att man under verksamhetsåret haft många olika sponsorer som hjälpt till och den stora nyheten under mötet var att han även kunde presentera att Götenehus har lovat att ställa upp med materialet till den så länge efterlängtade toaletten vid Fornparken.
-Med den ideella arbetskraft som föreningen nu kan ställa upp med, så kommer kostnaderna för att restaurera upp Fornparken, samt bygga en egen toa, att kunna hållas nere till ett minimum. Nu ställer vi i föreningen vår förhoppning till politikerna i Götene att de beslutar om att överlåta fastigheterna till vår förening för att vi skall kunna börja med arbetet nu direkt i vår. Det är otroligt roligt med det gensvar som vi fått i detta ärende, säger Jan Blomqvist.

Årsmötet tog beslut om att utöka styrelsen till mellan 7-12 medlemmar. Nya i styrelsen blev; Bengt Göran Nilsson (ny kassör efter avgående Mailis Karlsson), Christer Westerdahl, Jonny Persson och Ulf Bergquist. Dessa kommer att komplettera de tidigare i styrelsen; Annki Alnemar och Inga Rosén. Kvarstår som ordförande är Jan Blomqvist och suppleanterna Eva Bryngelsson och Eva Jonsdotter Sundberg.

Innan kvällens gästtalare, Gösta "Gökas" Karlsson kåserade om sitt skribentliv som lokalredaktör för Skaratidningen i Götene så passade besökarna på att mingla runt och umgås över en kopp kaffe. Gösta berättade därefter på ett underhållande och intressant sätt om sina upplevelser under 60-70-80-talet i Götene. Totalt 24 år verkade han som lokalredaktör, för att avbryta det år 1986 och arbeta med 1000-årsfirandet i Skara som avhölls 1988.

/Jan Blomqvist