SÖNDAG 6 MARS 2016

Årsmöte på Kinnekulle Hembygdsförening

Lördagen den 5 mars 2016 höll Kinnekulle Hembygdsförening årsmöte i Medelplana bygdegård. Föreningen har 313 medlemmar av dessa togs sig a 50-talet personer till årsmötet. Styrelsen redogjorde för tidigare verksamhetsår, revisionsberättelse mm godkändes. Styrelsen omvaldes för ytterligare år.

På årsmötet presenterades den föreningens nya hemsidan av Anders Karlsson från Gössäter. Hemsidan som under ca ett år varit under ombyggnad och har fått nya adress www.kinnekullehembygd.se. Hemsidan släpptes under eftermiddagen denna dag och i reell miljö visade Anders hemsidans struktur, uppbyggnad och delar av innehållet.Göran Arwidsson från Götene presenterade den bok som han och hans hustru Margareta arbetat fram under 3,5 år. Boken som heter "Släkten von Hofsten på längden och tvären" innehåller tio generationer von Hofsten med både text och bilder.

Årsmötet avslutades med kaffe och lotteri.

Text: Lena Brodin
Foto: Freddie Wendin