FREDAG 4 MARS 2016

Demoskops väljarbarometer för mars: Socialdemokraterna ökar, Moderaterna tappar

Efter ett tydligt försprång för Alliansen mot de rödgröna i februarimätningen skiljer i Demoskops/Expressens väljarbarometer för mars endast 0,7 procentenheter mellan två de huvudsakliga konstellationerna, 39,9% för Alliansen mot 39,2% för de rödgröna.

Socialdemokraterna (26,3%, +3,3 procentenheter) ökar åter efter det stora tappet i februarimätningen. Stödet för Vänsterpartiet (7,2%, +0,1) och MP (5,7%, +0,2) är i stort oförändrat.

På Allianssidan tappar Moderaterna (24,5%, -2,7) tydligt, medan förändringarna för övriga allianspartier är små: ökningar för Liberalerna (6,4%, +0,6) och Kristdemokraterna (3,1%, +0,1) och en tillbakagång för Centerpartiet (6,0%, -0,6).

Sverigedemokraterna (17,7%, 1,1) backar till den lägsta nivån sedan juni 2015.

I mätningen kan inte några mer långtgående tendenser skönjas. Socialdemokraternas ökning kan snarast ses som en återgång till den tidigare nivån efter ett tapp som sannolikt till del påverkades av den negativa uppmärksamheten kring Margot Wallström. På marginalen kan S den här gången ha påverkats positivt av ett större regeringsinflytande genom uppgraderingen av Ylva Johanssons uppgifter, samt av uppmärksamheten kring Palme och påminnelsen om en mer framgångsrik period i partiet. Den typen av eventuell påverkan är dock kortsiktig och den fortsatta utvecklingen av väljarstödet är mycket oviss. Även förändringen i stödet för M kan ses i ljuset av den svaga nivån för S under förra månaden och de kortsiktiga vinster som gjordes då.

Miljöpartiets negativa trend har nu kommit av sig, men man får gå tillbaka till 2009 för att hitta motsvarande låga stöd, och partiets kris i opinionen fortsätter. Liberalerna har nu passerat Centerpartiet för första gången sedan september 2014, partiernas inbördes kamp om att vara det ledande liberala partiet fortsätter. L:s namnbyte är just i det perspektivet intressant.

De, för maktbalansen, mest betydelsefulla rörelserna mellan M, S och SD ökar nu åter något. Såväl Demoskops marsmätning som andras mätningar antyder att SD:s framgångsvåg har kommit av sig och att det finns tendenser till att man tappar mark. Man biter sig dock alltjämt kvar på höga nivåer. I fatet för partiet ligger att M och S nu har fokus på att reducera inflödet av människor samtidigt som integrationsfrågan blir relativt sett viktigare i relation till invandringsfrågan, vilket snarare gynnar de två större parterna.

Den mer långsiktiga och tydliga utvecklingen handlar nästan enbart om en omfattande tillbakagång för Socialdemokraterna och en motsvarande ökning för Sverigedemokraterna, vilket var exakt den förändring som var tydlig redan under hösten. SD:s måttliga tillbakagång till trots så biter sig partiet alltjämt fast på höga nivåer. Därmed finns inte heller framgent några utsikter om att skapa majoritetsförhållanden utan att radikalt ompröva befintliga samarbetsformer.

Om undersökningen:Pressmeddelande från: Demoskop