TORSDAG 3 MARS 2016

Fler vill uppleva Destination Läckö-Kinnekulle

Nu har 2015 års siffror för gästnattsstatistiken kommit och utifrån ett totalt perspektiv är det en mycket positiv trend för Destination Läckö-Kinnekulle. Gästnätterna har enligt SCB totalt sett ökat för hotell, vandrarhem och stugbyar med 9% för Destination Läckö-Kinnekulle med Lidköping och Götene kommuner mot föregående år. För Lidköpings kommun är det de absolut bästa siffrorna sedan Destinationsbolaget började samla in statistiken i början av 2000-talet. För camping i destinationen ser vi att 2015 har snarlik utveckling som föregående år men utifrån ett två års perspektiv har gästnätterna ökat med 24% för campingar, vilket ger en mycket god indikation på att även fler campinggäster väljer att övernatta i Destination Läckö-Kinnekulle.

Internationella gästnätter har fortsatt att öka under 2015 och den totala ökningen för Destinationen Läckö-Kinnekulle med Lidköping och Götene kommuner är hela 18% mot föregående år. Besökare från Tyskland, Holland och Norge är de nationerna som ökar mest i antal.

Det finns många olika faktorer som spelar in vad avser ökningen av antal besökare till området. Vi ser en tydlig ambition och drivkraft från besöksnäringens aktörer att fortsätta utveckla sina verksamheter på olika sätt, vilket ger än bättre förutsättningar inför framtiden. Marknadsföringen och kommunikationen av områdets besöksmål, evenemang och andra upplevelser har haft gott resultat. Detta gör att fler upptäcker området som ett intressant resmål och planerar in ett besök. Även arrangemang- och evenemangsutbudet har under 2015 varit en stor bidragande orsak till det positivt resultat under året. Där olika arangörer och föreningslivet gemensamt bidragit till ett mycket händelserik år.

”Gästnätterna i Destination Läckö-Kinnekulle har haft en bra utveckling och positiv trend under 2015, vilket är mycket glädjande att konstatera. Utvecklingen av gästnätter är en av de viktigaste indikatorerna för att se den totala utvecklingen inom besöksnäringen. Genom ökade gästnätter blir det fler som äter, handlar, upplever och aktiverar sig i destinationen vilket ökar omsättningen och tillväxten för besöksnäringens olika företag och aktörer. Besöksnäringen blir allt viktigare för samhällsutvecklingen i stort. Med en fortsatt ökning skapas fler arbetstillfällen, ökade ekono­miska värden och bidrar till att bygga bilden av en attraktiv plats att leva och bo på”. Jim Josefsson, VD Destination Läckö-Kinnekulle AB.

”Utvecklingen under 2015 har varit över förväntan, med ökat antalet gäster. Vi ser att intresset för vårt hotell ökar konstant och antal bokningar även i början av 2016 ser bra ut. Vårt mål att vara ett hotell med omtanke och behaglig hemkänsla ger effekt, där vi ser allt fler gäster som återkommer. Edward Hotels långsiktiga arbete vad avser kvalitét och service har bidragit till att hotellet tilldelats en utmärkelse inom Best Western, som ett av hotellkedjans bästa hotell i Skandinavien”. Ulf Hemberg, Edward Hotel.

”Utveckling sedan vi starta med äventyren år 2001 har varit jättebra där 2015 är det året som har varit bäst hittills. Tack vare att boendet börjar bli känt bland både turister och hantverkare/företag fyller vi boendet under hela året nu mera. Antalet grupp bokningar och konferenser har också varit i topp för verksamhet under 2015, vi har vidare utvecklat verksamheten där vi numera kan erbjuda både lokaler och trivsamma aktiviteter med samarbete och glädje som grund.” Urban Samuelsson, Äventyrsgården med Boende i Källby, vid Kinnekulle.

”Jag tycker det har varit en jättebra start på mitt nya boende med många besökare under 2015 och är väldigt glad över att mina gäster har varit så otroligt nöjda. De tycker att det är avkopplande att vara här och att man får ett andrum. Inför säsongen 2016 kommer verksamheten utvecklas än mer och jag kommer bygga en ny stuga. Den nya stugan ska vara klar i juli och nya toaletter och dusch ska stå klar i maj”. Anette Andersson, Bäverli Hills.

”2015 har haft bra utveckling, vi kan konstatera att den positiva ökningen för oss är ett tydligt resultat på det fokus vi lagt på hotellet, vilket är jätteroligt. 2016 har inletts positivt och följer vår plan och tror på fortsatt god utveckling”. Mikaela Grundström, Lidköpings Stadshotell.

”2015 innebar för oss en stor ökning av besökande gäster, fördelat över våra verksamheter gårdshotell, konferens, gårdsbutik och restaurang. Även sommarens storsatsning tillsammans med Esplanadteatern slog väl in och 2016 presenteras ett nytt sommarlustspel” Cecilia Carlander, Närebo.

"När det gäller vår beläggning så var den positiv även 2015. Antal nätter har ökat lite varje år de senaste åren och det vi sett tydligt detta år är att stugnätterna har ökat mer än vad campingdelen gjort procentuellt. Husbilsgästerna ökar och då framförallt våren och hösten. Det ser positivt ut även för 2016 både när det gäller camping och stugor. Byggprojektet med ett nytt kombinerat aktivitetshus/konferenshus kommer att hjälpa oss att bredda kundnöjdheten även vid sämre väder." Pernilla Söderström, Kronocamping.


Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle