TORSDAG 3 MARS 2016

Bryggan i Hönsäters hamn renoveras

Idag har Thomas och Johan från kommunens Service & Teknik, naturvårdsenheten, påbörjat arbetet med att renovera bryggan vid kajen i Hönsäters hamn i Hällekis.

Alla brädor och även stommen i bryggan skall bytas ut mot nytt och lite kraftigare material, en eller två trappor kommer även att sättas upp från kajkanten ner till själva bryggan.Arbetet beräknas ta ca två veckor totalt, men det kan komma andra mer akuta arbeten emellan. Målsättningen är dock att bryggan skall vara klar till Trollingfestivalen den 22-24 april.