ONSDAG 2 MARS 2016

Ny entrébyggnad vid Hornborgasjön

I maj sätts spaden i jorden för den nya entrébyggnaden vid Hornborgasjön. Regeringen har nu gett klartecken. Det nya huset ska stå klart lagom till transäsongen 2017.

- Härligt, nu tar vi nästa stora steg i förnyelsen av Hornborgasjön som ett av Sveriges bästa besöksmål, säger Jörel Holmberg, chef för Länsstyrelsens enhet för naturförvaltning.

Allt är nu klart för att påbörja byggnationen av en ny entrébyggnad vid Hornborgasjön. En byggnad som ska inrymma café, hörsal och kontor. Det nya huset, som ska stå klart att möta besökarna till transäsongen 2017, är en del av det omfattande förnyelseprojektet vid Hornborgasjön. Första stora steget var ombyggnationen av naturum, som slutfördes förra året.

- Resultatet blev fantastiskt. Vi har haft mängder av nöjda besökare, berättar Sofie Stålhand, föreståndare för naturum Hornborgasjön.

- Många har dock saknat caféet och hörsalen som fick lämna plats åt den nya utställningen. Med den nya entrébyggnaden kommer besökarna åter att kunna erbjudas god service och hög tillgänglighet i en fantastisk miljö.

Den nya entrébyggnaden, som hämtat inspiration från traktens vackra gamla byggnader, är ritad av Arkitekturum och ska byggas av Asplunds Bygg AB.

Bilder på nya entrébyggnaden finns här!


Pressmeddelande från: Hornborgasjön