TISDAG 1 MARS 2016

I dag får barn rätt till kostnadsfria glasögon

Den 1 mars 2016 träder en lagändring i kraft, och alla barn får rätt till kostnadsfria glasögon. Därmed rundar Majblomman av ett av de viktigaste kapitlen vad gäller opinionsbildning för barns rättigheter på 2000-talet. Nu vilar ett stort ansvar på landstingen, som behöver genomföra reformen klokt.

Kring 2006 noterade våra lokala Majblommeföreningar ett ökat antal ansökningar om stöd till barn vars familjer inte har råd med glasögon. Majblommans Riksförbund genomförde då en kartläggning som satte ljus på ett ojämlikt system. En rad landsting hade under 90-talets nedskärningar försämrat stödet för barn med synnedsättning. Barnen hamnade i ett slags glasögonlotteri där folkbokföringsort och ålder avgjorde vem som fick hjälp. Detta trots att de har rätt till hjälpmedel vid funktionsnedsättning, enligt lag.

Majblommans opinionsbildning under 00-talet resulterade i att frågan hamnade på regeringens bord, och Socialstyrelsen fick i uppdrag att kartlägga frågan. Majblommans egen kartläggning 2014 visar att flertalet landsting, som Gävleborg, Östergötland, Kronoberg, Sörmland och Halland bättrade på sina villkor. Därmed inte sagt att systemet innebar rätt till glasögon för alla barn oavsett bostadsort och ålder. Vårt arbete har fortsatt genom åren, och ett likvärdigt system har hela tiden varit målet.

Majblommans rapporter bidrog starkt till att Socialstyrelsen fick i uppdrag att utreda behoven av glasögon hos barn. Våra beräkningar uppdaterades utifrån Socialstyrelsens kartläggning 2013 och 2014 tog vi fram våra senaste rapporter och tabeller.

För ett år sedan meddelade regeringen att man inför ett generellt glasögonbidrag till barn från 8 år t o m 19 år. Eftersom yngre barns rätt till glasögon redan är tillgodosedd innebär reformen att alla barn, från och med 2016, har rätt till glasögon eller linser. Tack vare ett statligt bidrag om 800 kronor per barn, kommer landstingen genom upphandling att kunna hjälpa alla barn med synfel, en gång om året.

Vi är oerhört glada över att det enträgna arbetet för barns rätt till glasögon har gett resultat. Samtidigt konstaterar vi att det är upp till landstingen att förvalta det statliga stödet klokt. Med effektiv upphandling kommer man att kunna ge barn kostnadsfria glasögon. Vidare ser vi givetvis en risk med att reformen bygger på att regeringen agerar. Idealet vore att samtliga landsting prioriterade frågan om barns glasögon självmant och i samförstånd. Majblomman kommer att fortsätta bevaka utvecklingen mycket noga. Följ gärna våra kommande blogginlägg på temat.


Pressmeddelande från: Majblomman