FREDAG 26 FEBRUARI 2016

Allmänna arvsfonden stödjer Skogsmulleprojekt i Skövde

Projektet ”Skogsmulleriket på Billingen” har fått 530 000 kronor ur Allmänna arvsfonden. Projektet syftar till att öka kunskapen om natur, friluftsliv och miljö och riktar sig till barn med olika funktionsnedsättningar samt nyanlända flyktingbarn.

Billingens fritidsområde ekonomisk förening har fått drygt en halv miljon kronor till projektet ”Skogsmulleriket på Billingen”. Projektet drivs i samarbete med Friluftsfrämjandet Skövde, FUB Skövde, Attention Skaraborg, Skövde kommun och Högskolan i Skövde.

Projektet består av flera delar, bland annat ett upplevelsecentrum med Skogsmullerike 2.0, Äventyr i Billingskogen med lägerverksamhet och att ta fram en spelapp för en fördjupad naturupplevelse. Med projektet vill föreningen öka kunskapen om natur, friluftsliv och miljö och tillgängliggöra Billingens fritidsområde för nya målgrupper. Det kommer främst att riktas till barn med olika funktionsnedsättningar för att de ska ges möjlighet att komma ut i naturen. En annan målgrupp för projektet är nyanlända flyktingbarn.

– Vi på Friluftsfrämjandet verkar för att så många som möjligt ska få ta del av friluftslivet men tyvärr har alla människor inte samma möjligheter att komma ut i naturen. Med dessa pengar kan vi fortsätta vårt viktiga arbete med att göra friluftslivet tillgängligt för alla, säger Ylva Sandberg från Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Skövde.

225 Föreningar och ideella organisationer kan få stöd ur Allmänna arvsfonden för nyskapande och utvecklande projekt som riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Vid Arvsfondsdelegationen sammanträde i februari beviljades stöd till 71 projekt över hela landet, totalt drygt 122 miljoner kronor.


Pressmeddelande från: Friluftsfrämjandet