FREDAG 26 FEBRUARI 2016

Arkitekt utsedd för utformning av Hertig Johans gata och torg

Skövde kommun har genomfört en upphandling av arkitektkonsult för den kommande ombyggnationen av Hertig Johans torg och Hertig Johans gata. Vinnare av upphandlingen är Land Arkitektur.

Arkitekterna har ombetts att tänka fritt och se på torget och gatan med nya ögon, men mot målbilden att Hertig Johans torg ska vara stadens stora torg och en naturlig mötesplats och att Hertig Johans gata ska vara en paradgata med ett eget attraktionsvärde. Upphandlingen har skett i två steg. Slutligen har fem inkomna förslag utvärderats och bedömts utifrån olika aspekter såsom fysisk genomförbarhet, gestaltning och funktion.

Nu startar Skövde kommun och Land Arkitektur ett arbete tillsammans där det ursprungliga förslaget bearbetas. Senare i vår kommer kommunen att bjuda in till ett öppet informationsmöte där arbetet presenteras.

Ombyggnationen beräknas starta under senhösten och genomföras i etapper under ett par år. Skövde kommun har avsatt 30 miljoner kronor för ombyggnationen.

Länk till Land Arkitektur, förslag på nytt utseende Hertig Johans torg


Pressmeddelande från: Skövde kommun