FREDAG 26 FEBRUARI 2016


Jonny Persson och Hasse Lundgren berättade på ett intressant och roande sätt om sina upplevelser inom Götene Borgarbrandkår, då speciellt från 50-60 talet.

Intresset för Berättarkvällarna fortsätter!

Götene Fornminnes- och Hembygdsförenings berättarkväll som avhölls i torsdags kväll i Centrumcafeterian Götene samlade sextiosex personer. Kvällen kom att handla om Brandförsvaret i Götene på 40-50-60 talet och det var två erfarna brandmän från Götene Borgarbrandkår som höll i kvällen, Hasse Lundgren och Jonny Persson.

-Jag vet att jag fick 6 kronor och 30 öre för en utryckning, säger Hasse Lundgren. Hasse är den brandman som har verkat längst som sådan, troligen i hela Sverige, säger han med sina 46 år som borgarbrandman. Lönen låg på 120 kronor per år och så fick man lite olika för olika uppdrag man åkte ut på.
Götenes första brandstation låg vid Göteneån, vid nuvarande Badhusparken. Den byggdes senare om till badhus. När Polishuset vid torget byggdes 1934 så inrymdes även brandstationen där och blev kvar tills 1973. Brandchefer på den tiden var Uno Lidman, Fritz Andersson, Gunnar Högberg, Christer Storskrubb och slutligen Kent Holmberg.

Många var episoderna som Jonny och Hasse har varit med om och som åhörarna uppskattade att höra berättas. Bränder som nämndes var bl.a. 1952 då Prästgården i Husaby brann, 1954 Skifferoljeverket i Husaby och Cementfabriken Hällekis. På 1960-talet kan nämnas bl.a. Årnäs Säteris ladugård och ladugården på Hjälmsäters egendom.
Jonny Persson och Hasse Lundgren tackades för sitt framträdande med tacksamma applåder.

Bland åhörarna fanns många som själva verkat inom brandförsvaret och det var många som tog tillfället i akt att berätta olika minnen och komma med kommentarer. Kvällen blev till en mycket intressant och givande berättarkväll som avslutades med lotteri och kaffeförtäring.

Det var Götene Fornminnes- och Hembygdsförening som ansvarade för samlingen, och dess ordförande, Jan Blomqvist, hälsade samtliga välkomna till kommande träffar där årsmötet står för i tur och senare i april återkommer man med en berättarkväll om Götens grundare, Carl Johansson. Åtta nya medlemmar tillkom under berättarkvällen så nu kan föreningen redovisa 98 medlemmar.

/Jan Blomqvist