TORSDAG 25 FEBRUARI 2016

ClearCar överklagar återkallande av ackreditering

Swedac som ackrediterar bilbesiktningsföretag i Sverige har beslutat att återkalla besiktningsföretaget ClearCars ackreditering. Clear Car överklagar nu beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping.

-Vi har i början på året fått anmärkningar av Swedac. Vi har tagit anmärkningarna på stort allvar och åtgärdat samtliga dessa. Vi har även inlett ett gediget långsiktigt program för att säkerställa att detta inte ska uppkomma igen, säger Kristina Sundén, marknadschef på ClearCar.

ClearCar är av den bestämda uppfattningen att bolaget i dagsläget uppfyller kraven för ackreditering och att Swedacs återkallande därmed är felaktigt. Vidare anser ClearCar att Swedacs återkallande inte står i proportion till de anmärkningar myndigheten tidigare gjort och tar inte heller hänsyn till företagets åtgärder och svar till Swedac.

- Vi har nu på morgonen lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten i Jönköping med begäran om skyndsam prövning, säger Kristina Sundén.

ClearCar startade sin verksamhet i december 2012, och har valt att etablera sig med små besiktningsstationer främst på orter som tidigare saknat besiktning. Med 81 stationer spridda över Sverige finns ClearCar både i storstadsregioner och glesbygd.


Pressmeddelande från: ClearCar