FREDAG 19 FEBRUARI 2016

Hällesäters kök rivs under våren

När matlagningen upphörde för flera år sedan vid Centralköket på Hällesäter i Hällekis försökte man en tid att hyra ut eller sälja det, eller hitta något annat användningsområde för lokalerna som är på närmare 700kvm. Detta lyckades inte så till slut bestämdes det att byggnaden skulle rivas, men när det skulle ske har det kommit flera bud på, nu verkar det dock som man har kommit fram till en tidpunkt.

Rivningen beräknas komma igång april/maj detta år och skall vara klart i slutet av juni, då skall även marken vara återställd. Marken säljs till Götene äldrehem som har planer att anlägga ett parkområde där med sittplatser, planteringar och ev även en boulebana.

De som bor på trygghetsboendet går idag inomhus genom byggnaden med Centralköket för att komma till Träffpunkten/matsalen, när denna nu rivs så kommer det istället att byggas en ny förbindelsegång så man slipper gå utomhus, denna kommer att uppföras i slutet av sommaren.