TORSDAG 11 FEBRUARI 2016

Id-kapningar kriminaliseras

Allt fler svenskar råkar ut för att få sin identitet kapad. Regeringen har i dag, torsdagen den 11 februari, beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ett nytt brott i brottsbalken – olovlig identitetsanvändning.

I dagens öppna samhälle finns det stora möjligheter att skaffa sig information om andra personer. Det är enkelt att få fram uppgifter om någon annans identitet, adress och ekonomiska förhållanden. Därmed har det också blivit lättare att utge sig för att vara någon annan och använda hans eller hennes identitet i olika sammanhang.

I dag finns det inte någon straffbestämmelse som direkt skyddar den som får sin identitet utnyttjad. Oavsett om det sker i vinstsyfte (bedrägeri) eller i trakasserande syfte så står den person som får sin identitet utnyttjad i regel utan straffrättsligt skydd. Regeringen föreslår därför att ett nytt brott införs i brottsbalken: olovlig identitetsanvändning. Det nya straffet ska motverka missbruk av identitetsuppgifter och skydda den vars integritet kränks på detta sätt.

- Att ta över en annans identitet är inte straffbart i dag. Regeringen täpper nu till en lucka i lagstiftningen genom att kriminalisera ett vardagsbrott som vi ser ökar för varje år, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Vi har valt att gå längre med lagförslaget än vad som först var tänkt. Den som förföljer en person genom bland annat id-kapning kommer även att kunna dömas för olaga förföljelse, om var och en av de brottsliga gärningarna är ett led i en upprepad kränkning av personens integritet, fortsätter Morgan Johansson.

Regeringens förslag innebär bland annat följande:

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.


Pressmeddelande från: Regeringskansliet