MÅNDAG 8 FEBRUARI 2016

Livstids fängelse för mordet på Lisa Holm

I dag föll domen i Göta Hovrätt mot den 35-åring som tidigare har dömts till livstids fängelse av tingsrätten för mordet på Lisa Holm i Blomberg.

En enig Hovrätt fastställer Skaraborgs tingsrätts tidigare dom i fallet, Nerijus Bilevicius döms till livstids fängelse för mordet på Lisa Holm. Den tekniska bevisningen har haft en avgörande roll för bedömingen.

Hovrätten har även avslagit en rättspsykiatrisk undersökning.

Pressmeddelande från Göta hovrätt

Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom i Lisa Holm-målet.

Göta hovrätt har idag fastställt tingsrättens dom i Lisa Holm-målet och således dömt den åtalade mannen för mord till livstids fängelse.

Den 35-årige mannen dömdes i november av Skaraborgs tingsrätt till livstids fängelse för mord. Han överklagade domen och ville att hovrätten skulle frikänna honom. Enligt hovrätten har åklagaren dock bevisat att det var den åtalade mannen som den 7 juni i fjol dödade Lisa Holm genom att hänga eller strypa henne.

- Den tekniska bevisningen har varit central för hovrättens bedömning. Ett stort antal DNA-spår från den åtalade mannen har återfunnits på Lisa Holms kläder. Detta trots att 35-åringen förklarat att han aldrig har träffat flickan, säger hovrättslagmannen Linda Hallstedt.

Hovrätten har också konstaterat att 35-åringens DNA har hittats på sådana ställen på Lisa Holms kläder som talar emot att spåren har avsatts på annat sätt än genom direkt kontakt mellan den åtalade mannen och Lisa Holm, t.ex. vid knäppningen på insidan av hennes jeans. Flera av spåren utgörs dessutom av blodbesudlingar.

Förutom den tekniska bevisningen har hovrätten fäst vikt vid bl.a. den biltrafik i området som vittnen har berättat om och den åtalade mannens beteende på fyndplatsen i Martorp några dagar efter Lisa Holms försvinnande.

- Precis som tingsrätten har hovrätten också ansett att 35-åringen saknar ett tillförlitligt alibi för den tid då Lisa Holm måste ha överfallits och dödats, säger hovrättsrådet Martin Andersson.

Även hovrätten har bestämt påföljden till livstids fängelse. 35-åringen ska också betala skadestånd till Lisa Holms familj och dessutom utvisas på obegränsad tid.

Hovrätten är enig i sin dom.