FREDAG 5 FEBRUARI 2016

Ökat intresse för att ta jägarexamen!

- Att få lära sig mer om hur naturen fungerar och få skaffa sitt eget naturliga och hälsosamma viltkött, tror jag är bidragande faktorer till att fler tar jägarexamen, säger Henrik Falk på Svenska Jägareförbundet.

Förra året ökade antalet som klarade jägarexamen med nästan 10 procent, till 13 341 personer. Var femte som tar jägarexamen är en kvinna och störst är uppgången i storstadsområdena.

Antalet har ökat stadigt de senaste åren och för att möta intresset för att bli jägare har Studiefrämjandet vässat sitt utbud av jägarexamenskurser.

- Vi erbjuder ett mer flexibelt sortiment och är noga med att hålla hög kvalité på kurserna. Att bli jägare innebär att du både ska kunna mycket om viltet i naturen, jakthundar, vapen och lagstiftning. Dessutom ska du klara skytteprov och säker vapenhantering innan du kan börja jaga, säger Annika Stigmark på Studiefrämjandet som utbildar cirka en tredjedel av alla som klarar jägarexamen i landet.

Och sen väntar många fina naturuppleverlser och lyckan att få servera nyttigt och gott viltkött som man själv nedlagt.


Pressmeddelande från: Svenska Jägareförbundet