FREDAG 5 FEBRUARI 2016

Demoskops väljarbarometer för februari: Kraftig socialdemokratisk nedgång

I Expressen/Demoskops väljarbarometer för februari 2016 backar Socialdemokraterna kraftigt och gör en historisk nedgång till den lägsta nivå partiet har haft i mätningarna sedan de började för 26 år sedan. Samtidigt gör Moderaterna en uppgång, vilket innebär att positionerna mellan partierna kastas om och Moderaterna tar ledningspositionen i väljaropinionen.

De rödgröna partierna noterar tillsammans 35,7 procent (-2,8). Deras sammantagna nedgång motsvaras tämligen väl av en uppgång hos allianspartierna till 42,6 procent (+2,3). Allianspartiernas övertag ökar därmed från 1,8 procentenheter i januari till 6,9 procentenheter i februari. Även blocksiffran för de rödgröna partierna är historisk: Detta är det lägsta opinionsstöd som de rödgröna partierna har samlat sedan mätningarna inleddes. Samtidigt är stödet för allianspartierna det högsta sedan februari 2013.

Socialdemokraterna gör en betydande, och statistiskt säkerställd, nedgång i februarimätningen till 23,0 procent (-4,3). Nedgången ser ut att vara särskilt stor bland män. Väljarströmmarna är svårbedömda i detalj i en enskild mätning, men i stor utsträckning ser det ut att handla om förluster över blockgränsen. S har länge varit svaga bland yngre väljare och det problemet visar inga tecken på att avta, men även bland väljare i medelåldern försvagas partiet. Endast bland väljare över 65 år verkar ställningarna hållas, medan partiets stora nedgång bland förvärvsarbetande tycks fortsätta. För Vänsterpartiet noteras en uppgång i februarimätningen till 7,1 procent (+1,7). Partiet hämtar in hela förra månadens nedgång och når sin högsta nivå sedan november 2014. För Miljöpartiet noteras ännu en nedgång i februarimätningen, nu till 5,5 procent (-0,2), vilket är den lägsta nivån sedan juni 2009. Förlusterna har varit särskilt stora bland partiets nyckelgrupper, unga och högutbildade.

På allianssidan ökar Moderaterna till 27,2 procent (+3,4). Det är bland de yngsta väljarna och bland väljare i övre medelåldern som partiet har stärkt ställningarna de senaste månaderna. För Liberalerna noteras en mindre nedgång till 5,8 procent (-0,5) medna Centerpartiet tappar förra månadens uppgång och backar något till 6,6 procent (-0,8). Kristdemokraterna ökar marginellt till 3,0 procent (+0,1) men ligger sedan september alltjämt under fyraprocentsgränsen.

Sverigedemokraterna gör en obetydlig uppgång till 18,8 procent (+0,1). Partiets uppåtgående trend har sedan i juli planat ut kring den nuvarande nivån och de har inte lyckats växla in migrationskrisen till ökat opinionsstöd.

Även Fi ökar marginellt till 1,9 procent (+0,1). För övriga partier noteras 1,0 procent (+0,2) och andelen osäkra i mätningen uppgår till 7,7 procent (-2,8).

Opinionsraset innebär en krissituation för Socialdemokraterna, det kan inte beskrivas på något annat sätt. Det här är unikt låga nivåer för S. Men även Miljöpartiet är nere på mycket låga nivåer. Regeringspartierna samlar nu tillsammans bara 28,5 procent av opinionen. Det är anmärkningsvärt. Regeringen skulle ha en mycket svag ställning om extravalssituationen för ett år sedan upprepades idag.

Ett brett parti som Socialdemokraterna har historiskt varit en koalition av ganska olika väljargrupper. När ett så pass stort parti drabbas av en opinionskris är det inte bara en enskild kris, utan handlar om förluster åt olika håll som kan ha olika och motstridiga orsaker. Under längre tid har partiet tappat mark som ett brett medelklassparti för förvärvsarbetande. Medelåldern bland sympatisörerna har långsamt krupit uppåt och de har haft svårt att vinna de unga. På kort sikt har migrationskrisen varit en mardröm för regeringen att hantera. Situationen har tvingat partiet till en politisk U-sväng av sällan skådat slag. Visserligen har förluster till SD bromsats upp, men istället tappar man migrationspositiva väljare i andra änden. Den senaste tidens inrikespolitiska villervalla och eskalerande samhällsproblem kan också ha skadat förtroendet för partiets regeringskapacitet.

Moderaternas skärpta migrationspolitik tycks ha betalat sig i opinionen, och mittenväljarna ser nu ut att vara på väg i alliansriktning.


Pressmeddelande från: Demoskop