MÅNDAG 25 JANUARI 2016

Mindre bilköer i Huseby, Skövde

Bättre trafikflöde och högre säkerhet för både pendlare och oskyddade trafikanter när korsningen vid Huseby, öster om Skövde, byggs om till en cirkulationsplats.

Mellan Skövde och Igelstorp ansluter väg 194 till väg 49. Korsningen har i rusningstid hög belastning vilket leder till långa bilköer och dålig framkomlighet för kollektivtrafiken. Till hösten 2016 kan Skövdes pendlare se fram emot en mer smidig trafiklösning. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket bygga om den befintliga korsningen till en cirkulationsplats. Samtidigt kommer det även att byggas två nya busshållplatser och anslutande gång och cykelväg för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. I uppdraget ingår även VA-arbeten.

Uppdraget som är en totalentreprenad och värt cirka 11 miljoner kronor, håller på att projekteras och beräknas komma igång under våren.

– Det här är en lösning som jag tror många ser fram emot. Därför vill jag också gärna tro att trafikanterna under byggtiden visar hänsyn mot våra fordon och medarbetare på vägen. De arbetar för att göra en bättre trafiklösning. Vi kommer också själva att göra allt vi kan för att hitta så bra tillfälliga trafiklösningar som möjligt under byggnationstiden, säger projektchef Henrik Rasila, Svevia.


Pressmeddelande från: Svevia