MÅNDAG 25 JANUARI 2016

MINIAMBASSADÖRER – sprider budskap om hållbarhet!

Avdelning Hallonet vid Vinninga förskola var i torsdags (21/1) plats för en träff där barn och personal från Vinninga/Filsbäck tillsammans med ambassadörer för biosfärområdet redovisade hur programmet med miniambassadörer i förskolan ser ut och hur det används i praktiken. Miniambassadörsprogrammet har växt fram under fyra års samarbete mellan några av biosfärområdets officiella ambassadörer, det sociala företaget Hållbart Avstamp och Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri på Kinnekulle. Totalt har hittills ca 150 barn genomgått programmet i Råbäck och ett 20 tal förskolepedagoger har deltagit.

Ulrika Johnsson vid förskolan i Vinninga har deltagit vid samtliga utbildningstillfällen som genomförts i Råbäck. Hon berättade under torsdagens möte om hur barnen jobbat vidare och tagit stort intryck av de upplevelser de fått som miniambassadörer. Vidare berättade hon om hur intresset spridits bland förskolor och att hon varit ute och presenterat vad som gjorts också för övriga förskoleverksamheter i Lidköpings kommun.Miniambassadörer finns också på andra håll i vårt biosfärområde. Biosfärkontoret i Mariestad jobbar nu på ett mera omfattande koncept som skall spridas till fler förskolor. Flera av Sveriges övriga biosfärområden planerar också liknande aktiviteter. Även internationellt har miniambassadörsprogrammet omnämnts inom UNESCOS arbete.

Ola Göransson, en av de biosfärambassadörer som ursprungligen tog initiativet till miniambassadörsprogrammet berättade också att det finns intresse och att det kommer förfrågningar även från andra håll än biosfärområden.


Lennart Bergqvist ordförande för Biosfäromräde Vänerskärgården med Kinnekulle tackar och överlämnar ett bihotell till varje barngrupp. I bakgrunden syns från vänster Johanna Olsson, biosfärkontoret, Birgitta Gärdefors, Hållbart Avstamp/biosfärambassadör och Martin Bolms biosfärambassadör.

Främsta syftet med miniambassadörsprogrammet är att tidigt väcka barnens intresse för närmiljön samt att ge dem kunskap om hur människor och naturresurser tillsammans kan utvecklas och användas utan att samtidigt förstöras. Just detta hållbara budskap är själva kärnan i UNESCOS program för biosfärområden.

Under torsdagens möte fick också de miniambassadörer som senast utbildades återse de vuxna ambassadörer som de träffade under utbildningen i Råbäcks Hamn i höstas. En kort repetition hölls och barnen redovisade också vad de gjort.

Lennart Bergqvist, ordförande för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle avslutade med att ställa några frågor till barnen och överlämna ett bihotell till varje barngrupp. Den redovisning barnen gav och de svar de gav på Lennarts frågor var imponerande och ingav gott hopp om ett hållbarare samhälle i framtiden.


Pressmeddelande från: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri