TORSDAG 7 JANUARI 2016

Ale först ut av de svenska isbrytarna

Isbrytaren Ale har inlett årets isbrytningsexpedition och assisterar fartyg till och från hamnarna längst upp i norra Sverige. Istäcket är 15- till 20 centimeter.
– Det är troligt att isen ligger på hela Bottenviken om en dryg vecka, säger Ulf Gullne, chef för isbrytarledningen vid Sjöfartsverket.

Kylan behåller greppet över hela landet och Ale är först ut av Sjöfartsverkets isbrytare med att assistera handelssjöfarten genom isen.

– Lufttemperaturen är i dag cirka 20- till 25 minusgrader längst upp i norr. Istäcket är 15-20 centimeter och ofta stökar vinden till väderförhållandena, säger Ulf Gullne.

För handelsfartyg är det inga problem att ta sig fram om isen är slät och ligger 20- till 30 centimeter tjock.

– Men isen ligger sällan slät som en dansbana. Vinden kan göra att det bildas vallar på ett par meters höjd och vidare blir det ofta issörja, fortsätter Ulf Gullne.

Till helgen väntas mildare väderlek med 10- till 15 minusgrader och ökande vindar. Följden blir ingen eller mycket liten tillväxt av istäcket.

Samtliga fem svenska isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer är stationerade i Luleå och redo att bryta is. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser in. Sverige har dessutom ett samarbete med Finland. Det innebär att svenska isbrytare emellanåt assisterar på finskt vatten och omvänt.

Fakta om isbrytning

Fakta om Ale

Ale byggdes 1973 av OY Wärtsilä AB, Helsingfors och är specialkonstruerad för att gå igenom Trollhätte kanal och för att assistera i Vänern. Fartyget har moderniserats och uppgraderats både vad gäller material och teknik under senare år.
  • Längd: 48, 70 meter.
  • Bredd: 13,00 meter.
  • Djupgående: 5,40 meter.
  • Deplacement: 1540 ton.
  • Isbrytningskapacitet: 0,6 meter jämn is i tre knops fart.


Pressmeddelande från: Sjöfartsverket