TISDAG 29 DECEMBER 2015

Skattesmäll för alla bilister vid årsskiftet

-Det är orimligt att Sverige som är ett av Europas glesast befolkade länder med ett transportberoende näringsliv ska införa värdens högsta drivmedelsskatter, säger Bertil Moldén VD för BIL Sweden.

-Det kommer att leda till försvagad konkurrenskraft, förlorade jobb och motverka målet att hela Sverige ska leva. Speciellt stötande är att Sverige som enda land inför automatiska årliga skattehöjningar utan sedvanlig prövning i riksdagen. Transport- och klimatpolitik bör hanteras på ett inom EU samordnat sätt för att vara kostnadseffektiv och konkurrensneutral.

-Det finns en majoritet i riksdagen mot de årliga automatiska skattehöjningarna, fortsätter Bertil Moldén. -Vi är därför mycket besvikna på Alliansens handlingsförlamade agerande. De pratar mycket om att de är emot men gör ingenting.

Fakta:

Regeringen har föreslagit en extra skattehöjning med 60 öre/l på bensin och 66 öre/l på diesel vid kommande årsskifte. Därutöver har regeringen föreslagit årliga automatiska skattehöjningar på bensin- och diesel genom en indexuppräkning med KPI + två procent. Det innebär att Sverige inom kort kommer att få världens högsta drivmedelsskatter.

Sveriges bilister betalar varje år ca 60 mdr kr i särskilda skatter. Skatterna är dubbelt så höga som trafikens samhällsekonomiska kostnader, vilket riksdagen beslutat ska vara utgångspunkten för beskattningen. Höjningen vid årsskiftet innebär en skattehöjning med ytterligare ca fyra mdr kr.Pressmeddelande från: BIL Sweden