TISDAG 15 DECEMBER 2015

Start för underhållsavtal med Västtrafik och SJ

Bombardier tar från och med den här veckan tillsammans med Alstom över tågunderhållet för Västtrafik på uppdrag av tågoperatören SJ Götalandståg.

Avtalet omfattar fordonsunderhåll av närmare 100 regional- och pendeltåg i Västra Götalandsregionen och kommer i huvudsak att utföras i depåer i Falköping och Göteborg. Avtalet med SJ Götalandståg löper under perioden december 2015 till december 2024 (9 år) med en möjlig option på ytterligare totalt tre år (till december 2027).

- Västsverige är mycket viktigt för Bombardier. Västtrafik är en uppskattad kund på regionaltågssidan och framöver i regionen väntar stora investeringar i fordon och infrastruktur. I år har vi driftsatt ett nytt signalställverk åt Trafikverket som ger markant högre kapacitet vid Göteborgs Centralstation, säger Klas Wåhlberg, vd Bombardier Transportation Sweden

Bombardier har sin huvudsakliga underhållsverksamhet i Falköping medan Alstoms huvudsakliga underhållsverksamhet förläggs till Göteborgsdepåerna Motorvagnshallen och Sävenäs.

Underhåll med fokus på avancerad teknik för bland annat prediktivt underhåll bidrar till förbättrad punktlighet och minskade livscykelkostnader hos kunden och är en prioriterad verksamhet för Bombardier.

- Sedan vi tecknade det avtal som nu träder i kraft har vi i år tagit hem två viktiga upphandlingar som underhållspartner till SJ. Affärerna avser Tåg i Bergslagen och Kinnekullebanan, och det lovar mycket gott för framtiden,säger Fredrik Nordström, ansvarig för fordonsunderhåll vid Bombardier i Sverige.


Pressmeddelande från: Bombardier