ONSDAG 9 DECEMBER 2015

Nya tider från och med söndag

På söndag den 13 december blir det nya tider i kollektivtrafiken, när Västtrafik genomför vinterns tidtabellsskifte. Alla linjer får nya tidtabeller och på många håll justeras körvägar och tider.

På Västtrafiks webbplats finns en lista över alla större förändringar fördelade per geografiskt område. Där finns även alla nya tidtabeller att läsa och ladda ner. Västtrafiks reseplanerare är uppdaterad med all ny information när man söker sin resa.

För mer information:
Trafikförändringar 13 december 2015


Pressmeddelande från: Västtrafik