ONSDAG 9 DECEMBER 2015

Kustbevakningen ökar gränsövervakningen

Efter en begäran av Polisen ökar Kustbevakningen sin närvaro till sjöss i södra Sverige. Genom att förstärka patrulleringen av Skånes kuster med fartyg och flygplan, särskilt i Öresundsregionen, ökar möjligheterna att upptäcka båtar som transporterar migranter till Sverige. Kustbevakningen bistår även Polisen med kontroller i vissa hamnar, till exempel i Helsingborg och Göteborg.

Kustbevakningen har ännu inte sett några konsekvenser till sjöss av den införda gränskontrollen, och har inte heller någon information om att människor har kommit med små båtar till Sverige. I och med Kustbevakningens intensifierade patrullering, höjs beredskapen för ett möjligt scenario med migranter i båtar på väg till den svenska kusten.

Om en båt med migranter upptäcks på svenskt vatten förs de till svensk hamn och överlämnas till Polisen. De som söker asyl behöver komma i kontakt med Migrationsverket.

- Vi har ökat vår närvaro i södra Sverige och har intensifierat gränsövervakningen, framför allt i Öresundsregionen, men också i Göteborg. Konkret innebär det att vi har fartyg som patrullerar utmed Skånes kust och att vårt flyg ökat sin uppmärksamhet mot mindre båtar i de här områdena. Vi bistår också Polisen från land, i hamnarna i Helsingborg och Göteborg, säger Ulf Nilsson, regionchef på Kustbevakningens region Sydväst.

- Kustbevakningen har också beredskap för att kunna omfördela resurser i form av fartyg och personal till sydkusten om situationen skulle uppstå att båtar med migranter kommer i stor skala. Vi ser inga tecken på det idag, men det är ett scenario vi måste vara beredda på, säger Ulf Nilsson.

Att avvisa migranter vid sjögränsen är inte aktuellt. Till sjöss är riskerna för olyckor stora i samband med dokumentkontroll och bedömning om rätt till asyl föreligger.

- Det är inte aktuellt att genomföra sådana kontroller till sjöss. Vi vill inte genom kontroller orsaka olyckor där personer i små båtar skulle ramla i vattnet. Skulle en situation uppstå där vi påträffar migranter på svenskt vatten, då för vi dem till svensk hamn och till väntande polis. På så sätt ser vi också till att människor inte korsar gränsen okontrollerat, säger Ulf Nilsson, regionchef på Kustbevakningens region Sydväst.


Pressmeddelande från: Kustbevakningen