TISDAG 8 DECEMBER 2015

Hallandsåstunneln invigd

Näringslivsminister Mikael Damberg körde idag invigningståget de 8,7 kilometerna genom Hallandsåstunneln, Sveriges längsta järnvägstunnel. Vid den norra tunnelmynningen stannade tåget och inför en stor publik genomfördes den officiella invigningen.

– En väl fungerande Västkustbana är en viktig länk både för nationella och internationella transporter. Tunneln genom Hallandsås ger omedelbart många fler tåg på Västkustbanan och genom tre nya stationer bidrar tunnlarna till ett ökat kollektivt resande och regional utveckling i norra Skåne och södra Halland, sa näringslivsminister Mikael Damberg i sitt tal.

De tre nya stationer som invigdes idag är Barkåkra och Förslöv söder om åsen och Båstads nya station, som ligger nära den norra tunnelmynningen.

I och med tunneln kan godstågens vikt fördubblas och istället för dagens fyra persontåg per timme finns kapacitet för 24 tåg per timme. Redan den första dagen som reguljär tågtrafik börjar gå genom tunneln den 13 december kommer 100 i stället för 50 tåg att gå på banan, en ökning med 100 procent.Invigningstalade gjorde också kommunstyrelsens ordförande i Båstad Bo Wendt, landshövding Margareta Pålsson, project manager Botond Orban från EU Inea och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Ovanligt många barn syntes i publiken på den provisoriska invignings- och festplatsen. Erik Saade underhöll och en stor barnkör från båda sidor om åsen intog också scenen.

Med invigningståget åkte inbjudna gäster och media. Från i kväll och två dagar framöver går det tåg för allmänheten tur och retur Båstad-Ängelholm för alla som har förköpt biljett. De första tågen är reserverade för 300 inbjudna hushåll från åsen.

Bakgrund

Tunnelbygget startade 1992. 1997 stoppade Banverket och Skanska projektet på grund av miljöproblem. När bygget återupptogs 2003 var en tredjedel av tunneln klar. Naturen mår idag bra på Hallandsås och grundvattennivåerna har sedan länge återhämtat sig. Det som hände var olyckligt och allvarligt, men blev också en väckarklocka för branschen, som har gett viktiga lärdomar. Hallandsåsprojektet står idag i flera fall modell för hur Trafikverket arbetar och driver stora projekt.

Projektet är samfinansierat av EU, Transeuropeiska transportnätet, och har kostat 10,8 miljarder kronor (i 2008 års penningvärde).


Pressmeddelande från: Trafikverket