Torsdag 26 november 2015

Unik webbportal sätter svensk polarforskning på kartan

Polarforskningsportalen är ett nytt sätt att upptäcka svensk polarforskning. Portalen är en upplevelsebaserad webbplats som sätter polarforskningen på kartan.

Polarforskningsportalen är en unik webbportal som följer forskningsexpeditionerna i Arktis och Antarktis. Den är ett visuellt inspirerande verktyg för nyfikna att upptäcka och lära sig mer om svensk polarforskning.

– Polarforskning är spännande! Genom att följa forskarna i fält, genom deras bilder och blogginlägg kan läsarna få förståelse för hur fossiler, havsströmmar och harlortar kan berätta något mer i det stora, säger Björn Dahlbäck, föreståndare på Polarforskningssekretariatet.

Utgångspunkten för besöket på portalen är kartorna över polarområdena, men också det omfattande bildmaterialet som lockar till vidare upptäckter. Bloggar och bilder från aktuella expeditioner, tillsammans med berättelser om forskningen och fältarbetet ger besökarna kunskap om svensk polarforskning. Besökarna får också en unik inblick i hur vardagen ser ut under en forskningsexpedition i Arktis och Antarktis.

Tekniken bakom Polarforskningsportalen och kartorna är också unik. Eftersom det inte finns några karttjänster som erbjuder en färdig lösning med rätt projektion över polarområdena, har kartorna skräddarsytts för portalen. Därefter har innehållet kopplats till specifika platser och visas på kartan som klickbara ikoner.

I Polarforskningsportalen samlas också publikationer, data och annan information som kommit fram vid fältarbetena. Att informationen tillgängliggörs bidrar till att göra data mer åtkomligt så att andra forskare, och polarentusiaster, ska kunna verifiera och granska, återanvända i annan forskning, bygga tidsserier samt kunna få en bild av vad slutresultatet från fältarbetet gav.

– Forskningsvärlden är på väg mot en utveckling där forskarna i större utsträckning delar med sig av data, en utveckling som vi vill stödja, säger Björn Dahlbäck. Polarforskningsportalen är ett upptäckarverktyg som polarforskarna kan hänvisa till, fortsätter Björn Dahlbäck.

Upptäck Polarforskningsportalen här: polarforskningsportalen.se

Polarforskningsportalen har producerats av Polarforskningssekretariatet i samarbete med Bror Rudi Creative, Oh My! och Nordpil.


Pressmeddelande från: Polarforskningssekretariatet