Torsdag 19 november 2015


Delar av styrelsen, från vänster: Marita Bengtsson, Lidköping ordförande, John Zafaradl, Karlstad, Kerstin Söderlund, Mellerud, Sten-Gunnar Stéenson, Mariestad, Eva Bergman Karlstad, Conny Gustafsson yrkesfiskare Vänersborg

Ska leda utvecklingen i Fiskeområde Vänern

Jordbruksverket har utsett Vänern till ett område som under EU-s programperiod får möjlighet att utveckla den lokala fiskenäringen. Den 12 november bildades därför föreningen Fiskeområde Vänern och en ansvarig styrelse valdes. Det är Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som varit ansvariga för processen och ansökan såhär långt. Men nu står alltså den nya föreningen på egna ben.

Fiskeområde Vänern är ett av 13 områden i Sverige som får möjligheten att utveckla den lokala fiskenäringen. Under perioden 2015-2020 har 13,7 miljoner tilldelats för ändamålet. Fiskeområdet ska ha tydligt utvecklingsfokus och pengarna ska i största möjliga mån användas till operativa insatser och innovationer. Visionen för området är: "Livskraftigt vänerfiske - även i framtiden". Biosfärområdet har lett processen med att samla lokala aktörer som fiskare, kommuner, regioner och Länsstyrelserna runt Vänern m.fl. runt Vänern för att gemensamt ta fram en lokal utvecklingsstrategi för området. Biosfärområdet var själva ansvariga för verksamheten av ett fiskeområde under 2009-2014 och har därför erfarenhet av hur man kan gå tillväga.


Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle