Tisdag 17 november 2015

40 000 får provåka med Västtrafik

Västtrafiks provåkarkampanjer fortsätter att locka människor till kollektivtrafiken. Med anledning av höstens kampanj kommer över 40 000 personer att resa gratis under två veckor i november och december.

Prova-på-kampanjer är ett av Västtrafiks verktyg i arbetet med att fördubbla resandet i kollektivtrafiken till år 2025. Den senaste kampanjen ”Provåk gratis” startade i september och går nu in i nästa fas. Totalt 40 000 västsvenskar runt om i regionen får nu chansen att prova kollektivtrafiken gratis i två veckor.

– Det är ett väldigt bra resultat som visar att det finns ett stort intresse för att åka kollektivt. Det är glädjande att det är så många som är nyfikna och vill testa, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

Målgruppen för satsningen är i första hand bilister som bor längs stora pendlarstråk. Men erbjudandet vänder sig också till de som reser kollektivt ibland, men som skulle kunna resa mer.

– Vi ser att det finns stor potential att få fler att lämna bilen hemma, men det ena utesluter inte det andra. Det handlar om att få människor att ta bussen när de kan, och bilen när de måste, säger Maria Björner Brauer.

Utifrån resultaten av tidigare kampanjer är Västtrafiks prognos att ungefär 8 000 av provåkarna blir nya kunder i kollektivtrafiken. Det innebär i så fall över 24 miljoner kronor om året i biljettintäkter.

Ett provåkarkort gäller på alla Västtrafiks linjer i vårt område under två veckor. Värdet uppgår till 800 kronor. De 40 000 korten skickas ut löpande och måste aktiveras senast den 30 november.


Pressmeddelande från: Västtrafik