Onsdag 11 november 2015

Sverige inför tillfälliga gränskontroller

Klockan 12.00 i morgon torsdag kommer Sverige att införa tillfälliga gränskontroller i tio dagar, gränskontrollerna kan sedan förlängas i 20-dagarsperioder genom bedömning av regering, polis, Migrationsverket och övriga berörda myndigheter.

Det finns även ett ett förslag på att rederier som trafikerar svenska hamnar ska ha ett legitimationskrav på sina färjor, utöver de passagerarlistor som redan finns. Det blir polisens uppgift att bestämma var och hur gränskontroll ska genomföras.

- Regeringen gör den samlade bedömningen att beslutet är nödvändigt eftersom den nuvarande situationen innebär akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället. Detta hotar den allmänna ordningen och den inre säkerheten. Bedömningen bygger på Migrationsverkets och Polismyndighetens analys liksom den lägesbild som ges av Myndigheten för samhällskydd och beredskap, säger inrikesminister Anders Ygeman på en gemensam pressträff under onsdagskvällen tillsammans med Migrationsverket.

Polisen kommer att ha rätt att införa gränskontroller i hela landet vilket även innebär att svenska medborgare som kommer till landets gränskontroller måste kunna identifiera sig med pass eller nationellt id-kort. Gränskontroller kommer troligen i första hand att inrättas vid Öresundsbron och vid färjelägena i Skåne.

Asylsökande till Norge och Finland kan på grund av Sveriges gränskontroll komma att minska då de som kommer till Sverige måste söka asyl här i landet, återvända till föregående land eller hitta en annan väg till Norge eller Finland. Då en asylsökande som kommer hit och egentligen hade tänkt sig till Norge eller Finland ställs inför dessa val kanske man då istället väljer att söka asyl i Sverige, därmed finns en risk för att antalet asylsökande kan öka istället för att minska.

Beslutet kommer att fattas under morgondagens regeringssammanträde.