Tisdag 10 november 2015

Infrastrukturministern besökte Västtrafik

Under måndagen fick Västtrafiks ledning tillfälle att diskutera järnvägsfrågor med infrastrukturminister Anna Johansson på besök i Göteborg. Västtrafiks vd Lars Backström lyfte bland annat frågan om en översyn av Trafikverkets prioriteringskriterier som styr tågtrafiken vid underhållsarbeten.

Västtrafik har tidigare kritiserat Trafikverkets kriterier i samband med det planerade underhållsarbetet mellan Skövde och Falköping under januari-augusti nästa år då tågen bara tillåts köra på ett spår. Västtrafik tvingas ställa in tre av fyra tåg. Samtidigt lämnas den långväga tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg i stort sett orörd.

- Att järnvägen behöver rustas upp och att det ofta kan vara bättre att göra större ingrepp under kortare tid är vi positiva till. Men det är orimligt att den regionala arbetspendlingen, där de flesta kunderna reser varje dag, skall stå tillbaka för långväga affärsresenärer som kanske reser ett par gånger i månaden, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

I ljuset av den upprustning som nu sker på de västsvenska järnvägarna lyfte Västtrafik även behovet av bättre samordning och framförhållning. Västtrafik efterlyser tidigare och mer detaljerad information från Trafikverket kring planerade underhållsarbeten och deras konsekvenser. Detta för att ges bättre förutsättningar att planera den regionala tågtrafiken och anslutande kollektivtrafik.

Infrastrukturministern fick även information kring Västtrafiks satsning på en ny app för köp av biljetter och möjligheten att resa med biljetten i mobilen, där Västtrafik ligger i framkant av utvecklingen.

- Vi är tacksamma för att infrastrukturministern tog sig tid att komma hit och lyssna på oss. Vi upplevde det som att vi har samsyn i många framtidsfrågor, säger Lars Backström.


Pressmeddelande från: Västtrafik