Tisdag 10 november 2015

Fjäderfä i Falköping ska hållas inomhus

Virus som kan orsaka newcastlesjuka hos fjäderfä och andra tamfåglar har hittats hos vilda duvor i Falköping. Därför ska alla som har fjäderfä för kommersiellt bruk eller mer än 350 värphönsplatser i Falköpings kommun hålla sina fåglar inomhus. Beslutet gäller från nu till och med den 10 december.

Jordbruksverket, som fattat beslutet, rekommenderar även att alla som håller fåglar i fångenskap vidtar allmänna hygienregler. Du som djurhållare ska tänka på att ge foder och drickvatten inomhus eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda fåglar.

I dagsläget finns inga tecken på att smittan från de vilda duvorna har spridits till tama fåglar. Jordbruksverket kommer att gå ut med information så snart beslutet kan hävas. Djurägare som misstänker newcastlesjuka hos sina fjäderfä eller tamfåglar är skyldiga att kontakta veterinär.

Viruset smittar endast fåglar. Det är alltså inte farligt för människor.


Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands län