Onsdag 28 oktober 2015

Bidrag till glasögon för barn och unga genom ändring i hälso- och sjukvårdslagen

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att en ändring ska göras i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att landsting ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

- Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Bidraget är en viktig jämlikhetsåtgärd, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringens förslag innebär att en bestämmelse införs i hälso- och sjukvårdslagen om att landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8 och 19 år. Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Budgetsatsning för glasögon till barn och unga

I vårpropositionen aviserade regeringen att 120 miljoner kronor per år avsätts från och med 2016 till ekonomiskt stöd för att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon. Satsningen ingick i budgetpropositionen för 2016 och är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Alla landsting ger redan bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0-7 år. I åldersgruppen 8–19 år är bidragsgivningen mycket mer ojämn. Frågan berör cirka 12-13 procent av barn och unga, vilket motsvarar drygt 150 000 personer.


Pressmeddelande från: Regeringen