Måndag 12 oktober 2015

Skara Sommarland skickar 400 anställda på studieresa utomlands

Skara Sommarlands ägare, upplevelsekoncernen Parks and Resorts, har gjort sin bästa säsong någonsin 2015. Både besökstal och gästnöjdhet har nått rekordhöga nivåer. Nu kommer den historiska säsongen att krönas med en studieresa till nöjesparker utomlands för koncernens medarbetare. Totalt kommer ca 2 500 anställda, varav 380 säsongsanställda och 13 helårsanställda på Skara Sommarland, att erbjudas följa med på en studieresa.

2015 kommer att gå till historien som det bästa året någonsin för upplevelsekoncernen Parks and Resorts. Koncernens parker: Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland, Aquaria och Furuvik, har tillsammans överträffat både det förväntade besöksantalet och gästnöjdheten. I och med att målen har uppnåtts kommer koncernens medarbetare att åka på studieresa till nöjesparker utomlands.

– Våra medarbetare har gjort en fantastisk insats under säsongen, de har haft en avgörande betydelse för årets rekordsiffror. Studieresan blir ett led i deras och företagets fortsatta utveckling, vi behöver yttre influenser för att kunna göra det, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts.

Totalt kommer 2 150 säsongsanställda att erbjudas att åka på en studieresa till Köpenhamns Tivoli, ca 380 av dem har under sommaren arbetat på Skara Sommarland. Ca 350 av koncernens helårsanställda, varav 13 som till vardags arbetar på Skara Sommarland, kommer att erbjudas åka på en studieresa till nöjesparker i Florida i början av nästa år.

Utöver att testa kittlande åkattraktioner, kommer medarbetarna bland annat att testa effektiviteten i parkerna samt titta på gästflöden, gästbemötanden och tematisering av åkattraktioner och miljöer.

– Som arbetsgivare känns det fantastiskt att kunna genomföra en sådan här resa. Genom delade erfarenheter kommer vi att knyta koncernens verksamheter och medarbetare närmare varandra. Det kommer på sikt att gynna vår affär, fortsätter Christer Fogelmarck.


Pressmeddelande från: Skara Sommarland